18/03/09

Mugardos en Internet (IV): Galicia, S.D.C.A do Galicia de Mugardos é a primeira web non politica neste particular ránking da rede mugardesa.
Deseño e estrutura: Con dominio de seu e malia unha estrutura moi básica e artesanal consegue asomar, en ocasións, na primeira páxina de resultados de Google. A súa simplicidade axuda tamén a que a navegación sexa doada e non se precisen plug-ins. Porén, esta eiva pode ser tamén culpable na grande oscilación que sofre nos posicionamentos do buscador.
Contidos: Conta con ampla información sobre o club, galería de fotos, táboas clasificatorias de tódalas categorías ao día, etc. A mágoa é que a actualidade fica agochada na sección "Noticias" no canto de aparecer en portada. Este cambio axudaría a aliviar un pouco o feito de non ter sindicación de contidos, outra das consecuencias da súa simplicidade.
Participación: A web non contempla a posibilidade de interactuar con comentarios sobre as novas ou a participación en enquisas e/ou un foro.
Comentario: A do Galicia é a web máis modesta do lote e, nembargantes, obtén unha meritoria terceira posición grazas ao esforzo por suplir as súas eivas cun mantemento semanal. Un pequeno cambio como sería pasar a sección "Noticias" á portada axudaría a reforzar ese punto forte, xa que o/a visitante comprobaría dende a primeira páxina de carga as actualizacións dende a última visita. O seguinte sería pasar a un sistema dinámico de contidos (Blogger, WordPress, etc.) xa que, a bo seguro, habería de ter un bo número de bitácoras de toda a volta facendo seguemento deles.

Ningún comentario:

Publicar un comentario