13/08/11

Welcome to the jungle (Benvidos á xungla)

Coches dando marcha atrás para poder deixar paso aos que veñen en dirección contraria por culpa dos estacionamentos inaxeitados.

Todo un carril de circulación invadido por coches dende a altura do Café-Bar Tino ata a altura do Malecón.

E menos mal que o tema estrela na campaña das recentes eleccións municipais foi o turismo. De non selo, da medo pensar no tratamento que o goberno municipal puidera darlle a un eido tan vencellado á imaxe que unha vila transmite de si mesma como a regulación do tráfico.

O do paseo marítimo hai ben tempo que esgotou calquera calificativo. Hoxe en día xa non sorprende que o carril dirección Parque da Constitución (onde a falta dunha zona de aparcamento, hai dúas) estea invadido por coches estacionados indebidamente. Os turistas, claro, o primeiro que perciben desta vila con pretensións turísticas é a do cachondeo viario. E apúntanse a el, claro.

¿Alguén lembra algunha vez ter visto esa estampa tan cotiá noutras vilas dunha parella de policías locais paseando pola principal arteria comercial? ¿Alguén considera beneficioso para a imaxe dun pobo que se quere promocionar turisticamente que a mediados de agosto os propios conductores teñan que autoorganizarse para poder circular polo peirao? ¿Transmitimos imaxe de vila seria cando os vehículos que acceden ao Parque da Constitución se ven obrigados a retroceder 200 metros marcha atrás porque o único carril hábil non é abondo para a circulación nos dous sentidos?

Atopámonos, probablemente, coa que é a pior xestión de Persoal, Servizos e Turismo da historia deste concello. Lamentablemente, cando rematen os 100 días de cortesía xa teremos outra remesa máis de visitantes dispostos a non volver pisar esta vila. Como aqueles que chegando arredor das 15:00 h. á XXI Festa do Polbo dende calquera punto do país atopáronse con que xa rematara o conto.

Que ninguén agarde polas dimisións.

12/08/11

¿Canto nos custan os representantes políticos?


A regulación das percepcións dos cargos políticos establécese sempre nun primeiro pleno extraordinario ao comezo do mandato. En Mugardos este celebrouse o pasado 7 de xullo e entre as decisións acordadas destacan as seguintes:
  • Pasouse de 1 dedicación exclusiva (Alcaldía) + 3 dedicacións parciais (1 BNG, 1 PP e 1 PSOE, ainda que os socialistas renunciaron a ela dende o primeiro momento); a 3 dedicacións exclusivas (BNG, EU e PSOE) + 2 dedicacións parciais (BNG e PP).
  • A contía asignada ás dedicacións exlusivas e ás dedicacións parciais é exactamente a mesma: 1000 € brutos/mes. Descoñécese o motivo de esta diferenciación exclusivamente nominal.
  • O Alcalde deixa de ter asignada unha dedicación exclusiva, sen embargo, a suma das distintas indemnizacións por asistencias a tódolos órganos colexiados sitúa as súas percepcións mensuais á par das dedicacións parciais e exclusivas, sumándoselle agora a xubilación. En termos contables, non semella exactamente un especial sacrificio persoal.
  • Finalmente, as comisións non estableceron o voto ponderado para reducir os seus compoñentes a 1 por partido (como si acontecía en mandatos anteriores ao 2007) e reducir gastos.
  • No PP e EU a persoa con dedicación (exclusiva ou parcial, tanto ten) é quen máis órganos colexiados ten asignados. Do mesmo xeito, amosan o reparto máis equilibrado de representación nestes órganos por parte dos seus concelleiros/as (50%-40% no PP, 50%-30% en EU). Podemos dicir que as persoas con dedicacións exlusiva asumen esta dedicación cunha maior presencia nas xuntanzas políticas.
  • BNG e PSOE, pola contra, asignan dedicacións aos membros con menos participación nos órganos. Caso paradigmático é o de Xoán Xosé Roca, cunha dedicación parcial dedicada unicamente á delegación de Obras, Servizos e Persoal, sen ningun tipo de presencia en calquera outro órgano máis que o Pleno e a Xunta de Goberno.
  • As comisións de Obras, Servizos e Persoal, e Urbanismo, Industria e Medio ambiente están formadas exclusivamente por homes. Só na de Benestar, Igualdade, Sanidade, Ensino e Política Lingüística as mulleres atinxen un 50%. Na Mesa de Contratación, cun representante por cada partido, suben ao 60%.
  • Xosé Antón Bouza é o edil sen dedicación exclusiva que percibe maior cantidade en concepto de indemnización por asistencia (ata 700 € brutos/mes). Participa ata nun 70% dos órganos. No extremo oposto, Ramiro Pérez e Genaro Prieto, cunha participación no 30% de órganos, son os que menos cobran.
Velaquí deixo a gráfica, da que cada quen poderá obter as súas propias lecturas.