06/10/08

Subvencións municipais (I)Estes días estarán chegándolles ás sociedades mugardesas as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2008. Nunha primeira ollada non se aprecia nada novidoso, o que tampouco é bo sinal. O método que se aplica á hora de decidir as cantidades que levará cada sociedade é aínda dos máis opacos. Tirando do BOP procurei referencias en concellos da provincia (aínda que o buscador é moi limitado e a elección de concellos foi case que ao chou). Podémonos atopar de todo. E algunhas cousas interesantes:
  • Bergondo ou Cee: Non só publican os criterios a ter en conta para a concesión de subvencións, senón que os desglosan e valoran en puntos acumulables. Incentivan a colaboración entre entidades incluso extramunicipais e contemplan a coincidencia con actividades xa programadas polo Concello como un factor corrector á baixa (o que fomenta a diversificación da oferta). Tamén inclúen unha táboa de asignación de puntos segundo o equilibrio orzamentario das actividades.
  • Cerdido: Probablemente o máis transparente en canto a asignación de puntos. Deixa moi pouca marxe a valoracións subxectivas debullando cada un dos criterios a puntuar e establecendo tramos de puntuación (Bergondo ou Cee só indican a máxima puntuación acadable con cada criterio). O estrano é que, a diferencia dos outros Concellos, en Cerdido as subvencións realízanse por acordo da Alcaldía e non pola Xunta de Goberno.
  • San Sadurniño: Xa na introducción establece que os criterios de valoración "serán ponderados de maneira xustificada". Especifica moi ben o baremo a aplicar canto a duración e contía dos proxectos presentados e, como en Cerdido, tamén indicando tramos de puntuación. A innovación nas propostas, recuperación do patrimonio ou promoción da igualdade entre mulleres e homes son factores correctivos en positivo. Incluso sinala a fórmula a aplicar no sistema de reparto das subvencións.
  • Ares: Dos piores, e gabándose de selo (fai fincapé no carácter discrecional das concesións). Os criterios son moi xerais e non existe ningún tipo de baremo que permita ás asociacións coñecer os motivos obxectivos polos que reciben (ou deixan de recibir) subvencións municipais. Valora positivamente a colaboración co Concello e as actividades que este realiza (noutros municipios incentívanse as propostas alternativas ou que non se solapen, pero en Ares non).
  • Mugardos: Case igual que o de Ares. Non establece os baremos a seguir, nin define se a complementariedade co Concello é un factor corrector positivo ou negativo (ainda que a interpretación en contexto apunta a que é positivo). Os criterios polos que di rexirse non son máis que un bosquexo. En resumo: case nulas garantías dun reparto non arbitrario.
  • Valdoviño: Como contrapunto, o Concello de Valdoviño nin tan sequera publica no BOP as bases reguladoras para a concesión de subvencións.
  • Outros casos significativos: Nas bases publicadas polo Concello de Culleredo indícase que as subvencións outorgaranse aos "solicitantes que obteñan a mellor valoración", o que non semella que sexa un sistema especialmente xusto/proporcional de reparto. En Irixoa existe unha Comisión de Subvencións na que ningún dos vogais pode ter "interese directo ou indirecto nas solicitudes e no procedemento de concesión". Algo que non parecería necesario se o baremo fose suficientemente transparente.
Temos, polo tanto, que Mugardos está á cola en canto á transparencia coa que as nosas sociedades reciben cartos públicos. Situación que conviría inverter o máis axiña posible polo ben do movemento asociativo do concello e da confianza dos/as cidadáns cara á administración.

1 comentario:

  1. Parabéns e benvido ao apaixoante mundo da análise comparada.

    ResponderEliminar